โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6 ถ.ซ.ทางรถไฟ  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่